Standard Polyprop Flexible Conduit

Standard Polyprop Flexible Conduit
Code: CO10
Code: CO12
Code: CO16
Code: CO20
Code: CO25
Code: CO32
Code: CO40
Code: CO50
Code: CO20-100
Code: CO20-30
Code: CO25-10
Code: CO25-100
Code: CO10
Code: CO12
Code: CO16
Code: CO20
Code: CO25
Code: CO32
Code: CO40
Code: CO50
Code: CO20-100
Code: CO20-30
Code: CO25-10
Code: CO25-100
Code: CO10
Code: CO12
Code: CO16
Code: CO20
Code: CO25
Code: CO32
Code: CO40
Code: CO50
Code: CO20-100
Code: CO20-30
Code: CO25-10
Code: CO25-100

10mm LSOH Polypropylene Conduit (50m Reel)

Code: CO10

12mm LSOH PP Flexible Conduit Black 50m Reel (50m Reel)

Code: CO12

16mm LSOH Polypropylene Conduit (100m Reel)

Code: CO16

20mm LSOH PP Flexible Conduit Black 50m Reel (50m Reel)

Code: CO20

25mm LSOH PP Flexible Conduit Black 50m Reel (50m Reel)

Code: CO25

32mm LSOH PP Flexible Conduit Black 50m Reel (50m Reel)

Code: CO32

40mm LSOH PP Flexible Conduit Black 25m Reel (25m Reel)

Code: CO40

50mm LSOH PP Flexible Conduit Black 25m Reel (25m Reel)

Code: CO50

20mm LSOH Polypropylene Conduit 100m Reel (100m Reel)

Code: CO20-100

20mm LSOH Polypropylene Conduit 30m Reel (30m Reel)

Code: CO20-30

25mm LSOH Polypropylene Conduit 10m Reel (10m Reel)

Code: CO25-10

25mm LSOH Polypropylene Conduit 100m reel (100m Reel)

Code: CO25-100