CR Mini Power Pack Desktop Units

CR Mini Power Pack Desktop Units
Code: MINID1P1USB
Code: MINID2
Code: MINID2USB
Code: MINID1P1USB
Code: MINID2
Code: MINID2USB
Code: MINID1P1USB
Code: MINID2
Code: MINID2USB

Mini Desk Unit 1 Power & 1 x Dual USB (Each)

Code: MINID1P1USB

Mini Desk Unit with 2 x Power (Each)

Code: MINID2

Mini Desk Unit 2 x Dual USB (Each)

Code: MINID2USB